Alt om kørekort til bil, båd, lastbil etc.

Speedbådskørekort

Speedbådskørekort kan tages mange steder i Danmark. Det er ikke alle både der kræver speedbådskørekort, herunder kan du se hvornår der skal bruges speedskørekort (også kaldet speedbådscertifikat).

Det at tage speedbådskørekort kræver både undervisning i teori og praksis. I teoridelen skal man bl.a. lære om skiltningen (markeringer) på havet, binde knob, kende til brugen af lanterne mm. I den praktiske del skal man kunne ligge fra kaj, ligge til kaj, sejle båden sikkert, samle en person op der er faldet over bord mm.

Hvornår skal man have speedbådskørekort?
Det er fartøjets længde/udformning og dens motorkraft der afgør om man skal have speedbådskørekort.
Speedbådskørekort kræves hvis:
Har du allerede duelighedsbevis?
Hvis du allerede har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere (du har bestået begge delprøver for fritidssejlere), så behøver du IKKE at tage prøve til et speedbådskørekort, da kravene allerede er dækket i disse prøver.