Alt om kørekort til bil, båd, lastbil etc.

Generhvervelse af kørekort (Ubetinget frakendelse)

Er du blevet frakendt førerretten ubetinget, skal du i henhold til færdselslovens §60, stk. 2, aflægge en kontrollerende køreprøve for at generhverve førerretten.

I en kontrollerende køreprøve skal du bestå både en teoriprøve og en praktisk køresprøve. Normalt aflægges disse prøver efter samme regler som til køreprøven til en almindelig bil (kategori B). Dog med undtagelse af hvis man kun har kørekort til motorcykel eller traktor (motorredskab) – i så fald skal generhvervelsesprøven tages efter reglerne for den pågældende type af køretøj.

Tidsfrister: Man kan tidligst gå til den praktiske prøve 1 måned før frakendelsesperioden ophører. Dog vil man ikke få sit kørekort før den dag frakendelsesperioden ophører.
Man kan allerede 3 måneder før frakendelsesperioden ophører begynde at tage øvelsestimer hos en kørerlærer.
Det er ikke et krav at man tager køretimer før man går til en køreprøve for generhvervelse af kørekortet, men det kan være en god ide at få genopfrisket sin kørsel med nogle køretimer!

For at kunne generhverve sit kørekort, skal man udfylde en ansøgning til politiet. Ansøgningsblanketten fås hos dit lokale borgerservicecenter. Da der kan være lang ekspeditionstid på denne ansøgning, så er det en god ide at sende ansøgningen i god tid, fx 2 mdr. før frakendelsesperioden ophører.

Det koster et gebyr til politiet for at tage en køreprøve til generhvervelse.
Hvis man består i 1., 2. eller 3. forsøg og man ikke har haft frakendt kørekortet i mere end 3 år, får man automatisk alle de kategorier man havde ved frakendelsen.

Hvis man derimod ikke klare den på senest 3. forsøg eller frakendelsen har været mere end 3 år, skal man op til en prøve for hver kategori man havde ved frakendelsen. Der skal betales for hver prøve.