Alt om kørekort til bil, båd, lastbil etc.

Alt om køreprøven

For at kunne gå til køreprøve for at få et dansk kørekort til personbil, motorcykel eller lastbil skal man være fyldt 18 år. Selve undervisningen kan påbegyndes 3 mdr. før man fylder 18 år og teoriprøven kan også tages før man fylder 18 år. Så snart man er fyldt 18 år kan man gå op til den praktiske køreprøve, dvs. den prøve hvor man viser at man kan føre en bil på tilfredsstillende og sikker vis.

Køreprøven er altså delt op i to: For at kunne blive klar til at tage en køreprøve, skal man have modtaget undervisning fra en godkendt køreskole i Danmark. Det er kørelærerens opgave at gøre eleven i stand til at føre en bil på sikker vis og gebærde sig i trafikken så det er sikkert for alle.
Den teoretiske del af køreprøven
Til en teoriprøve hos politiet vises 25 billeder med hver en situation fra trafikken. Til hvert billede er der 2-4 spørgsmål, for hvert spørgsmål skal der svares ja eller nej. For at bestå teoriprøven skal man svare rigtigt på spørgsmålene for mindst 20 af de 25 billeder.

Eksempel. Hvis du svare forkert på bare et af spørgsmålene til et billede, så tæller det som en fejl. Altså skal du svare rigtigt på alle spørgsmål til et billede for at det tæller om et rigtigt besvaret billede.
En teoriprøve varer ca 30 minutter.

Den praktiske del
For at kunne gå op til den praktiske del af køreprøven kræver det at man har bestået teoriprøven og har haft den køreundervisning og de lektioner det kræves for at få et kørekort.

Den praktiske køreprøve består af 2 elementer: Den praktiske køreprøve varer mellem 45 og 60 minutter.