Alt om kørekort til bil, båd, lastbil etc.

Buskørekort

Bus kørekort giver som navnet antyder ret til at føre en bus. Bus kørekort kræver at du: Bus kørekort undervisning kan tages hos nogle af landets køreskoler og selve køreprøven til bus kørekort tages hos Statens Bilinspektion.

Hvad kræver et bus kørekort
For at få et bus kørekort skal man have den undervisning der kræves for at få kørekort til i den kategori der hedder D. Dvs. kørekort til en bus med en totalvægt på over 3.500 kg eller med plads til mere end 8 passagerer + chaufføren.
Bus kørekort undervisningen består af både teori og praksis. Disse to undervisningsformer går hånd i hånd, således at teorien løbende kan anvendes i den praktiske undervisning. I teorien er der specielt lagt vægt på ”risikolære”, dvs. viden om hvilke farer der kan opstå når man kører en bus.

I den praktiske undervisning er der forskellige elementer der skal indgå. Det er bl.a. landevejskørsel, kørsel på motortrafikvej, motorvej og kørsel i by og i mørke.

Der er både en teoretisk prøve og en praktisk prøve som skal bestås før bus kørekortet kan udstedes. Teoriprøven til bus kørekort består som til almindelig bil af billeder og spørgsmål. Man ser 25 billeder der hver har 2-4 spørgsmål tilknyttet, for at består skal der alle svar være rigtige til mindst 20 af billederne.
Den praktiske prøve består af kørsel med en prøvesagkyndig der overvåger ens kørsel og bedømmer om man er i stand til at føre bussen på forsvarlig vis samt en mundtlig snak om kontrol af bussen og dens sikkerhed, som skal være på plads inden bussen startes. Den praktiske prøve tager en lille times tid.