Alt om kørekort til bil, båd, lastbil etc.

Kørekort teori

For at få et dansk kørekort skal man ud over at bestå en praktisk prøve, også bestå en teoriprøve. Kørekort teoriprøven sikrer at man kender skiltningen på de danske veje samt hvordan man gebærder sig i forskellige situationer i trafikken.

Kørekort teori består af en række teoritimer som man tager hos en kørelærer. Derudover er der hjemmearbejde i form af at læse på kørekort teori enten i en teoribog eller på internette.

Selve kørekort teoriundervisningen foregår hos en kørelærer smmen med et hold af køreskoleelever. Det er kørelærerens opgave at gøre eleven i stand til at føre en bil på sikker vis og gebærde sig i trafikken så det er sikkert for alle.
Om kørekort teoriprøven Der vises 25 billeder med hver en situation fra trafikken. Til hvert billede er der 2-4 spørgsmål, for hvert spørgsmål skal der svares ja eller nej. For at bestå teoriprøven skal man svare rigtigt på spørgsmålene for mindst 20 af de 25 billeder.

Eksempel. Hvis du svare forkert på bare et af spørgsmålene til et billede, så tæller det som en fejl. Altså skal du svare rigtigt på alle spørgsmål til et billede for at det tæller om et rigtigt besvaret billede.

Huskeliste til teoriprøven